“Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanır.” Alman Atasözü