“Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar; onlar oluşurlar.” Elisabeth Kübler-Ross