“Haklı olma ihtiyacı, sıradan insanlara özgüdür.” Albert Camus