“Düşleyebilirsen, başarabilirsin. Hayal edebilirsen, gerçekleştirebilirsin.” William Arthur Ward