“Hayat bana düşünmeyi öğretti; fakat düşünmek bana yaşamayı öğretmedi.” Alexander Herzen