“Hayat, bizim ondan yaptığımız şeydir.” Tibet Deyişi