“Hayat mücadelesi, bizi hedefe yaklaştırır ve toplumda bir yerimiz olduğunu gösterir.” Ernest Hemingway