“Hayat resim yapmaktır, toplama yapmak değildir.” Oliver Wendell Holmes