“Hayat, var olan sınavların en kolayıdır; çünkü kopya çekmeye izin verilmiştir.” E. P. Oppenheim