“Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.” Ernest Renan