“Hem iyimserlerin katkısı vardır topluma, hem de kötümserlerin. İyimserler uçağı icat eder, kötümserler ise paraşütü.” George Bernard Shaw