“Hemen sıkı çalışmaya dönüşmediği sürece planlar, sadece iyi niyetlerdir.” Peter Drucker