“Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur.” A. Schopenhauer