“Her hastalık evvelâ kafada başlayıp, sonra vücuda sirayet etmiş bir isyandır.” Peyami Safa