“Her özgürlüğün içinde bir tutsaklık vardır!” Nâzım Hikmet