“Her şeye inanabilirim, yeter ki inanılmayacak olsun.” Oscar Wilde