“Herkes bir dehɑ ile doğɑr; ɑncɑk insɑnlɑrın çoğu bunu sɑdece birkɑç dɑkikɑ koruyɑbilir.” Edgard Varese