“Hiçbir düş, onu olağan kılan yaşamdan daha güzel olamaz.” Elazar Benyoetz