“Hiçbir şey, bir insanın karakterini hoşuna gitmeyen bir şakadan daha net bir şekilde ortaya koyamaz.” Georg C. Lichtenberg