“İçinde görmekte başarısız olduğunu, dışında göremezsin.” Anthony de Mello