“İhtiyaç buluşun anası ise, hoşnutsuzluk da ilerlemenin babasıdır.” John D. Rockefeller