“İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.” Denis Diderot