“İnsan için en kıymetli olan şey, yine insandır.” Baruch Spinoza