“İnsan, kendisini oluşturduğundan başka bir şey değildir.” Jean Paul Sartre