“İnsan zeka karşısında eğilir; ama şefkat karşısında diz çöker.” Voltaire