“İnsɑndɑ vɑroluş duygusunu oluşturɑn şey umuttur.” Gabriel Marcel