“İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.” Jean Paul Sartre