“İnsanın tek yasası, var olmak ve kendini aşmaktır.” Albert Camus