“İnsanların size karşı davranışları kendi değerlerini belirler, sizin değerinizi değil.” Wayne Dyer