“İradenin hakimi, vicdanının esiri ol.” Aristoteles