Kategori: İş Motivasyonu

Kişisel Motivasyon Yönetimi

Kişisel Motivasyon Yönetimi, bireyin bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), yönelimini (odak) ve ısrarını (olumlu beklenti) ifade eden motivasyon sürecinin etkin şekilde yönetilmesidir. Motivasyonun sürecinin yönetilmesinde, kişinin hedefe yönelik bir çabada bulunmasında ve bu çabasını sürdürmesinde üç önemli unsur söz konusudur: Güdüler-Gereksinimler: İnsan...

Girişimcinin Motivasyonu

Ekim yazısında günümüz iş dünyasının kahramanları olan girişimcileri konu alan Tayfun Topaloğlu, girişimcilerin motivasyonu ve iş sürecindeki başarılarıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Girişimcilerin kişisel motivasyon süreçleri ile ilgili üzerinde durulması gereken faktörleri belirten yazarın bu çalışması da yine ses getirecek. İşte o yazı..!

İknanın Motivasyonu

Günümüz dünyasında ikna etme becerileri, başarıya ulaşmada önemli niteliklerin başında gelmektedir. Özel yaşamda ve iş yaşamında olsun ikna etmenin sırlarını anlamadan insanlardan istediğimiz şeyleri elde edebilmemiz çok zordur. Bu amaçla, ikna etme sanatıyla ilgili önemli ilke ve tekniklerin yer aldığı yeni bir bölüm olan “İknanın...

Ekiplerin Motivasyonu

Ekip olma, günümüzün hızlı değişen iş dünyasında şirketlerin önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Bireysel motivasyondan farklı olarak ekiplerin motive edilmesi farklı motivasyonel süreçleri göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. “Ekiplerin Motivasyonu” makalesi, ekiplerin etkin şekilde nasıl motive edilebileceğini ortaya koyan, uygulamacı ve araştırmacılara yol göstermesi açısından...

Kişisel Değişim Yönetimi

“Sen artık çok değiştin, eskiden böyle değildin, seni artık tanıyamıyorum!” “Sen eskiden de böyleydin, hiç değişmiyorsun, artık değişmelisin!” Bu cümleler size tanıdık geliyor değil mi? Zaman içinde herkesimden insanın hayatında bir defa olsun telaffuz ettiği ya da duyduğu ifadelerdir bunlar. Dışarıdan bakıldığında fark edilen, bazen...

Kişilik ve Motivasyon

Birçoğumuz şu meşhur öyküyü zamanında bir kez duymuştur. Bir öğretmen, öğrencilerine bir insanın sahip olması gereken en önemli özellikleri sorar ve gelen yanıtların her biri için tahtaya yan yana gelecek şekilde 0 (sıfır) yazar. Öğrenciler, bilgi sahibi olmak, güzel konuşmak, zengin olmak vs. cevaplarını verir....