Kişisel Motivasyon Yönetimi

Kişisel Motivasyon Yönetimi, bireyin bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), yönelimini (odak) ve ısrarını (olumlu beklenti) ifade eden motivasyon sürecinin etkin şekilde yönetilmesidir.

Motivasyonun sürecinin yönetilmesinde, kişinin hedefe yönelik bir çabada bulunmasında ve bu çabasını sürdürmesinde üç önemli unsur söz konusudur:

  1. Güdüler-Gereksinimler: İnsan davranışı belirli içsel güçler tarafından bir hedefe yöneltilir. Kişi bu gereksinimlerini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde doyuma ulaştırmaya çalışır. Bireylerin içindeki bu enerjik güçler, belirli şekillerde insanları eyleme yöneltmekte ve çevresel etmenlerde sık sık bu gereksinimleri tetiklemektedir.
  2. İnanç-Olumlu Beklenti: Kişi bu çabasının sonunda hedefine ulaşacağına inanmalıdır. Kişinin eylemin sonuçlarına yönelik olumlu beklentileri kişinin çabasına bağlı kalmasında ve çabasında ısrarcı olmasında önemli bir rol oynamaktadır. İnancını etkileyen en önemli faktör ise becerilerinin ve dışsal kaynaklarının yeterli olduğuna inanmasıdır. Kişinin potansiyeli (içsel kaynakları) ve çevresel (dışsal) kaynakları göstereceği çabanın başlangıcını ve devamını derinden etkilemektedir.
  3. Amacın (Algılanan) Değeri: Amacımızın değerli olması, amaca ulaşmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Herkesin gözünde nesnel bir amacın öznel bir değeri vardır. Bu nedenle ona ulaşmak için harcayacağımız çabayı belirleyen önemli bir unsurdur.

Tayfun Topaloğlu
Kişisel Motivasyon Yönetimi Teknikleri

Motivasyona ihtiyacı olan herkes için faydalı olaabilecek 60 özel motivasyon tekniği ile kişisel motivasyonunuzu daha etkin şekilde yönetebileceksiniz.


Okumaya devam et Kişisel Motivasyon Yönetimi Teknikleri

Girişimcinin Motivasyonu

Ekim yazısında günümüz iş dünyasının kahramanları olan girişimcileri konu alan Tayfun Topaloğlu, girişimcilerin motivasyonu ve iş sürecindeki başarılarıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Girişimcilerin kişisel motivasyon süreçleri ile ilgili üzerinde durulması gereken faktörleri belirten yazarın bu çalışması da yine ses getirecek. İşte o yazı..!
Okumaya devam et Girişimcinin Motivasyonu

İknanın Motivasyonu

Günümüz dünyasında ikna etme becerileri, başarıya ulaşmada önemli niteliklerin başında gelmektedir. Özel yaşamda ve iş yaşamında olsun ikna etmenin sırlarını anlamadan insanlardan istediğimiz şeyleri elde edebilmemiz çok zordur. Bu amaçla, ikna etme sanatıyla ilgili önemli ilke ve tekniklerin yer aldığı yeni bir bölüm olan “İknanın Motivasyonu” bölümünü hazırladık. Bu bölümde yer alan 33 ilke ve teknikle, insanları daha iyi anlamanızı ve onları ikna edebilemenizi sağlayacak temel bilgilere sahip olacaksınız.
Okumaya devam et İknanın Motivasyonu

Ekiplerin Motivasyonu

Ekip olma, günümüzün hızlı değişen iş dünyasında şirketlerin önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Bireysel motivasyondan farklı olarak ekiplerin motive edilmesi farklı motivasyonel süreçleri göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. “Ekiplerin Motivasyonu” makalesi, ekiplerin etkin şekilde nasıl motive edilebileceğini ortaya koyan, uygulamacı ve araştırmacılara yol göstermesi açısından motivasyon önerilerinin ve tekniklerinin yer aldığı temel bir çalışma olarak sitemizde bir bölüm olarak da yerini almaktadır.
Okumaya devam et Ekiplerin Motivasyonu

Kişisel Değişim Yönetimi

“Sen artık çok değiştin, eskiden böyle değildin, seni artık tanıyamıyorum!” “Sen eskiden de böyleydin, hiç değişmiyorsun, artık değişmelisin!” Bu cümleler size tanıdık geliyor değil mi? Zaman içinde herkesimden insanın hayatında bir defa olsun telaffuz ettiği ya da duyduğu ifadelerdir bunlar. Dışarıdan bakıldığında fark edilen, bazen kaçınılması gereken, bazense olması gereken bir farklılığı ifade eder. Peki, insanlar neden değişirler ve değişmezler ya da değişemezler? Nedir bu değişim? İnsanlar neden ve nasıl değişir? Değişim kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir durum mudur? Tüm bu soruların cevapları “Kişisel Değişim Yönetimi”nin ilgi alanına girmektedir.
Okumaya devam et Kişisel Değişim Yönetimi

Kişilik ve Motivasyon

Birçoğumuz şu meşhur öyküyü zamanında bir kez duymuştur. Bir öğretmen, öğrencilerine bir insanın sahip olması gereken en önemli özellikleri sorar ve gelen yanıtların her biri için tahtaya yan yana gelecek şekilde 0 (sıfır) yazar. Öğrenciler, bilgi sahibi olmak, güzel konuşmak, zengin olmak vs. cevaplarını verir. Öğretmen bütün cevapları aldıktan sonra, sıfırların en başına 1 sayısını yazarak öğrencilerine döner ve şunu söyler, “evet bunların hepsi önemlidir ancak bir şeyi unuttunuz, eğer sağlam bir kişiliğiniz olmazsa bunların hiçbirinin bir değeri yoktur.”

Okumaya devam et Kişilik ve Motivasyon