“İstediğimiz her şey, korkunun diğer tarafındadır.” George Addair