“Istırabın kaynağında, insanın hayatına anlam verememesi gerçeği yatar.” Viktor Emil Frankl