“İyi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmaktır.” Rene Descartes