“İyi düşünmek iyidir; iyi hareket etmek, çok iyidir.” Horace Mann