“İyi düzenlenmiş zaman, iyi düzenlenmiş bir zihnin en kesin işaretidir.” Isaac Pitman