Kategori: Jung Kişilik Tipleri

İSHY

İçedönük-Sezgi Tipleri Olanaklara içsel bakış tarzları itici güçlerini oluşturur. İnatçılık derecesinde kararlıdır. Bireycilikleri yoğundur. Bu durum yardımcı fonksiyonu duygu olanlarda daha azdır. Zorluklar tarafından harekete geçirilir ve bunları çözmek için çok zeki yöntemler bulurlar. Mükemmeliyetçilik hedefiyle motive olurlar. İmkansız sadece vakit alır onlar için. Bilinenleri...

İSFY

İçedönük-Sezgi Tipleri Olanaklara içsel bakış tarzları itici güçlerini oluşturur. İnatçılık derecesinde kararlıdır. Bireycilikleri yoğundur. Bu durum yardımcı fonksiyonu duygu olanlarda daha azdır. Zorluklar tarafından harekete geçirilir ve bunları çözmek için çok zeki yöntemler bulurlar. Mükemmeliyetçilik hedefiyle motive olurlar. İmkansız sadece vakit alır onlar için. Bilinenleri...

ESHA

Dışadönük-Sezgi Tipleri Bütün olasılıklara karşı hazırdırlar. Özgül bağımsız ve bireyseldirler; ama başkalarının fikirlerini almakta da çok iyidirler. Yaratıcı ve başlatıcı dürtüleri çok kuvvetlidir, ama girişimleri sona erdirmekte pek başarılı olamazlar. İrade gücünün yoğunlaşmasından çok dürtülerinin enerjisiyle çalışırlar. Hayatları birbirini takip eden projelerden oluşur. Rutinden nefret...

ESFA

Dışadönük-Sezgi Tipleri Bütün olasılıklara karşı hazırdırlar. Özgül bağımsız ve bireyseldirler; ama başkalarının fikirlerini almakta da çok iyidirler. Yaratıcı ve başlatıcı dürtüleri çok kuvvetlidir, ama girişimleri sona erdirmekte pek başarılı olamazlar. İrade gücünün yoğunlaşmasından çok dürtülerinin enerjisiyle çalışırlar. Hayatları birbirini takip eden projelerden oluşur. Rutinden nefret...

İSFA

İçedönük-Düşünce Tipleri İncelemecidirler ve esas olarak her şeyin temelini oluşturan kurallarla ilgilenirler. Gerçek olgulara göre tavır alırlar. Kişisel değerleri işin içine karıştırmazlar. Baskıcı değil, algılayıcı bir tavırları vardır, kararlılıkları genellikle entelektüel konularda ortaya çıkar. Dışa karşı sessiz, çekingen ve ilgisizdirler, hatta yakınları dışındakilere karşı soğuk...

İDFA

İçedönük-Düşünce Tipleri İncelemecidirler ve esas olarak her şeyin temelini oluşturan kurallarla ilgilenirler. Gerçek olgulara göre tavır alırlar. Kişisel değerleri işin içine karıştırmazlar. Baskıcı değil, algılayıcı bir tavırları vardır, kararlılıkları genellikle entelektüel konularda ortaya çıkar. Dışa karşı sessiz, çekingen ve ilgisizdirler, hatta yakınları dışındakilere karşı soğuk...

EDFY

Dışadönük-Düşünce Tipleri Analizci, olaylara objektif bakabilen kişilerdir. Doğruyu gerçeklik, formüller ve yöntemlere göre değerlendirirler. Zorluklarla ve meydan okumalarla motive olurlar. Hırslı, çalışkan, kararlı, mantıklıdırlar. Olaylarda sebep-sonuç ilişkisi kurmakta yeteneklidirler. İyi düşünülmüş sonuçlara bağlı olarak kendilerinin ve başkalarının davranışlarını yönetme amacındadırlar. Sürekliliği olmayan bir duygusal hayatları...

ESFY

Dışadönük-Düşünce Tipleri Analizci, olaylara objektif bakabilen kişilerdir. Doğruyu gerçeklik, formüller ve yöntemlere göre değerlendirirler. Zorluklarla yüzleşerek ve meydan okumalarla motive olurlar. Hırslı, çalışkan, kararlı, mantıklıdırlar. Olaylarda sebep-sonuç ilişkisi kurmakta yeteneklidirler. İyi düşünülmüş sonuçlara bağlı olarak kendilerinin ve başkalarının davranışlarını yönetme amacındadırlar. Sürekliliği olmayan bir duygusal...

İDHY

İçedönük-Duyum Tipleri Sistemli, özenli ve dikkatlidirler. Sorumluluk sahibi, çok çalışkan ve çok pratiktirler. Dikkat çekecek ölçüde sabırlı ve detaylarla uğraşmaya isteklidirler. Monoton işlere çok iyi uyum sağlarlar. Çok sayıda olguyu kavrayabilir ve kullanabilirler. İşlerinde son derece güvenilir, izlenimlerinin duyuma dayanması nedeniyle çok sağlam fikirlere sahiptirler....

İDFY

İçedönük-Duyum Tipleri Sistemli, özenli ve dikkatlidirler. Sorumluluk sahibi, çok çalışkan ve çok pratiktirler. Dikkat çekecek ölçüde sabırlı ve detaylarla uğraşmaya isteklidirler. Monoton işlere çok iyi uyum sağlarlar. Çok sayıda olguyu kavrayabilir ve kullanabilirler. İşlerinde son derece güvenilir, izlenimlerinin duyuma dayanması nedeniyle çok sağlam fikirlere sahiptirler....

EDHA

Dışadönük-Duyum Tipleri Gerçekçi, pratik, uyumlu ve genellikle uysal; kendilerine ve başkalarına karşı hoşgörülüdürler. Her türlü yeni deneyimden hoşlanırlar ve hayattan zevk almayı çok iyi bilirler. Somut olgulardan hoşlanırlar ve detaylarda çok başarılıdırlar. Konuları ve durumları ele alırken hiç hata yapmamaları en güçlü noktalarıdır. Deneyimlerinden ders...

EDFA

Dışadönük-Duyum Tipleri Gerçekçi, pratik, uyumlu ve genellikle uysal; kendilerine ve başkalarına karşı hoşgörülüdürler. Her türlü yeni deneyimden hoşlanırlar ve hayattan zevk almayı çok iyi bilirler. Somut olgulardan hoşlanırlar ve detaylarda çok başarılıdırlar. Konuları ve durumları ele alırken hiç hata yapmamaları en güçlü noktalarıdır. Deneyimlerinden ders...

İSHA

İçedönük-Duygu Tipleri Her şeyden çok duygularının dünyasındaki uyuma önem verirler. Derin, fakat çok ender olarak ifade edilen duyguları vardır, çünkü hem iç yumuşaklık, hem de ihtirasları çekingenlik ve güvensizlik tarafından maskelenir. Kendi doğrularına sıkıca bağlı oldukları için başkalarının yargılarından etkilenmezler. Yargılama dikkatleri içe dönüktür; önemsiz...

İDHA

İçedönük-Duygu Tipleri Her şeyden çok duygularının dünyasındaki uyuma önem verirler. Derin, fakat çok ender olarak ifade edilen duyguları vardır, çünkü hem iç yumuşaklık, hem de ihtirasları çekingenlik ve güvensizlik tarafından maskelenir. Kendi doğrularına sıkıca bağlı oldukları için başkalarının yargılarından etkilenmezler. Yargılama dikkatleri içe dönüktür; önemsiz...

ESHY

Dışadönük-Duygu Tipleri Arkadaş canlısı, zarif, sempatik ve o ana uygun duyguları ifade etmekte başarılıdırlar.. Her şeyden çok uyumlu insan ilişkilerine değer verirler. Uyum için kişisel görüşlerini bastırma eğilimindedirler Övgü ve eleştiriye karşı hassas ve kurallara uyma konusunda titizdirler. Onaylanmaktan mutluluk duyarlar, kayıtsızlık karşısında hassastırlar. Dışa...

EDHY

Dışadönük-Duygu Tipleri Arkadaş canlısı, zarif, sempatik ve o ana uygun duyguları ifade etmekte başarılıdırlar.. Her şeyden çok uyumlu insan ilişkilerine değer verirler. Uyum için kişisel görüşlerini bastırma eğilimindedirler Övgü ve eleştiriye karşı hassas ve kurallara uyma konusunda titizdirler. Onaylanmaktan mutluluk duyarlar, kayıtsızlık karşısında hassastırlar. Dışa...