İSHY

İçedönük-Sezgi Tipleri

 • Olanaklara içsel bakış tarzları itici güçlerini oluşturur. İnatçılık derecesinde kararlıdır.
 • Bireycilikleri yoğundur. Bu durum yardımcı fonksiyonu duygu olanlarda daha azdır.
 • Zorluklar tarafından harekete geçirilir ve bunları çözmek için çok zeki yöntemler bulurlar. Mükemmeliyetçilik hedefiyle motive olurlar.
 • İmkansız sadece vakit alır onlar için. Bilinenleri değil, yaratıcı ve yenilikçi becerileriyle yeni yolları tercih ederler.
 • Her şeyin anlamını en derinden kavrama ve büyük bir gayretle ele alma yetenekleri vardır. Yüksek öğrenime hem daha ilgili hem daha yeteneklidir.
 • İlham perisiyle harekete geçerler. Esinlerine gerek duyulmayan rutin işlerden büyük sıkıntı duyarlar.

Duygu ile Kariyer Tercihi (İSHY)

 
 • Özellikle insanların hayatlarına değer katabilecekleri ve yenilikçi fikirlerini insanların yararına kullanabilecekleri işler.
 • Dostane ve gerginliğin olmadığı bir ortamda bağımsız olarak yapılacak ama gerektiğinde başkalarıyla da paylaşabilecekleri işler.
 • Çalışma sürecini ve çalışma ortamını organize edebilecekleri, fikirlerini geliştirmek için yeterli zamanı kendilerine tanıyabilecek işler.
 • İnandığı ve gurur duyabileceği, kendisini ifade etmesini sağlayan bir değer ortaya koyabilmesine imkan tanıyan işler.
 • Gerçekten yapmaya değer buldukları, yenilikçi ve yaratıcılıklarını ifade edebilecekleri işler. İnsanlarla gerektiğinde ilişki kurabilecekleri ve onların hayatlarında pozitif bir fark yaratabilecekleri işler; Organizasyonlar gerçekleştirmek, sosyal girişimcilik, danışmanlık, sosyal hizmetler, insan kaynakları, yazarlık, tasarımcılık.

Okumaya devam et İSHY

İSFY

İçedönük-Sezgi Tipleri

 • Olanaklara içsel bakış tarzları itici güçlerini oluşturur. İnatçılık derecesinde kararlıdır.
 • Bireycilikleri yoğundur. Bu durum yardımcı fonksiyonu duygu olanlarda daha azdır.
 • Zorluklar tarafından harekete geçirilir ve bunları çözmek için çok zeki yöntemler bulurlar. Mükemmeliyetçilik hedefiyle motive olurlar.
 • İmkansız sadece vakit alır onlar için. Bilinenleri değil, yaratıcı ve yenilikçi becerileriyle yeni yolları tercih ederler.
 • Her şeyin anlamını en derinden kavrama ve büyük bir gayretle ele alma yetenekleri vardır. Yüksek öğrenime hem daha ilgili hem daha yeteneklidir.
 • İlham perisiyle harekete geçerler. Esinlerine gerek duyulmayan rutin işlerden büyük sıkıntı duyarlar.

Düşünme ile Kariyer Tercihi (İSFY)

 
 • Stratejik planlamalar yapabileceği, yeni fikirler, teoriler düşünebileceği ve bunları projelerle hayata geçirebilmesine olanak sağlayabilecek işler.
 • Bir ihtiyacı görerek, farklı şeyleri bir araya getirmeyi, bunları işleyen bir sistem haline getirebilmeyi isterler.
 • İşini en iyi şekilde yapabilmeyi, sorunlara çözüm bulmak için parçaları bir araya getirerek çözümler bulabilmeye olanak tanıyan işler.
 • Düşünme fonksiyonu onun olaylara, duygularını işe karıştırmadan tarafsız bakabilmesini ve sonuç alabilmesini kolaylaştırıyor.
 • Uzmanlığına ve becerisine saygı duyduğu insanlarla ancak özerk bir şekilde ve anlaşmazlıklara ve huzursuzluğa neden olmayan bir çalışma ortamına açık işler
 • Performansının kişilerce değil de, tarafsız ve düzgün işleyen standartlarca belirlenmiş bir sistem tarafından değerlendirildiği işler.
 • Yeterliliğe, bağımsızlılığa ve mükemmeliyetçiliğe önem verir; Her zaman yeni şeyler öğrenmek arzusuyla yeteneklerini ve becerilerini artırabileceği işler; Girişimcilik, danışmanlık, avukatlık, bilimsel araştırmacı, psikolog, tasarımcılık, sanatçı

Okumaya devam et İSFY

ESHA

Dışadönük-Sezgi Tipleri

 • Bütün olasılıklara karşı hazırdırlar. Özgül bağımsız ve bireyseldirler; ama başkalarının fikirlerini almakta da çok iyidirler.
 • Yaratıcı ve başlatıcı dürtüleri çok kuvvetlidir, ama girişimleri sona erdirmekte pek başarılı olamazlar. İrade gücünün yoğunlaşmasından çok dürtülerinin enerjisiyle çalışırlar.
 • Hayatları birbirini takip eden projelerden oluşur. Rutinden nefret ederler.
 • Zorluklar harekete geçmelerine neden olur ve bunların çözümünde çok yaratcıdırlar.
 • İlgilendikleri konularda yorulmak bilmezler, ama diğer işleri yapmak onlara zor gelir.
 • her şeyden çok ilhamlara önem verirler. Bütün fırsatlar, girişimler, riskler ve maceralar, buluşlar, araştırmalar, icatlar ve projelerde ilham perisini izlerler.
 • Çok yönlü, çok kere şaşırtıcı ölçüde zeki ve heyecanlıdırlar, insanlarla kolay iletişim kurarlar ve güneşin altındaki her şeye ilişkin birçok fikirleri vardır.
 • Görüşleri akıl doludur ve esin aşılama güçleri vardır. Yüksek öğrenime hem daha ilgili hem daha yeteneklidir.
 • Dış dünyadaki bir olanak onları harekete geçirir. Bu olanağı önce onlar gördükleri için bir sahiplenme duygusu içine girerler. Kendilerini bunu gerçekleştirmeye adarlar. Gerçekleştirir gerçekleştirmez de ilgilerini kaybederler.
 • Özgün esin arayışları tamamen engellenirse, kendilerini hapsedilmiş, sıkışmış ve tatminsiz hissederler. Bu tür dış kısıtlamalara uzun süre boyun eğemezler ve daima bir çıkış yolu bulurlar.

Duygu ile Kariyer Tercihi (ESHA)

 
 • Yaratıcı insanlarla bir arada ve belirli sürelerde bir çok farklı proje üzerinde çalışmasının mümkün olduğu işler.
 • İnsanların yaşamına değer katabileceği ve sorunlarına çözümler getirebileceği işler.
 • Yenilikçi, eğlenceli ve kendisine meydan okuyucu işler.
 • Özgürce çalışmasına fırsat tanıyan, kendi iş sürecini kendisinin belirleyebileceği işler.
 • Yeni insanlarla tanışabilmesine imkan tanıyan, dostça ve neşe dolu bir ortamda gerçekleşebilecek işler.
 • Her zaman yeniye ve farklıya yönelik, insanlarla gelişime yönelik ilişkiler kurabileceği işler. Yaratıcılığa ve kişisel gelişime olanak tanıyan işler: Danışmanlık, reklamcılık, gazetecilik, iletişim, organizasyonlar, halka ilişkiler, sosyal hizmetler, insan kaynakları

Okumaya devam et ESHA

ESFA

Dışadönük-Sezgi Tipleri

 • Bütün olasılıklara karşı hazırdırlar. Özgül bağımsız ve bireyseldirler; ama başkalarının fikirlerini almakta da çok iyidirler.
 • Yaratıcı ve başlatıcı dürtüleri çok kuvvetlidir, ama girişimleri sona erdirmekte pek başarılı olamazlar. İrade gücünün yoğunlaşmasından çok dürtülerinin enerjisiyle çalışırlar.
 • Hayatları birbirini takip eden projelerden oluşur. Rutinden nefret ederler.
 • Zorluklar harekete geçmelerine neden olur ve bunların çözümünde çok yaratcıdırlar.
 • İlgilendikleri konularda yorulmak bilmezler, ama diğer işleri yapmak onlara zor gelir.
 • her şeyden çok ilhamlara önem verirler. Bütün fırsatlar, girişimler, riskler ve maceralar, buluşlar, araştırmalar, icatlar ve projelerde ilham perisini izlerler.
 • Çok yönlü, çok kere şaşırtıcı ölçüde zeki ve heyecanlıdırlar, insanlarla kolay iletişim kurarlar ve güneşin altındaki her şeye ilişkin birçok fikirleri vardır.
 • Görüşleri akıl doludur ve esin aşılama güçleri vardır. Yüksek öğrenime hem daha ilgili hem daha yeteneklidir.
 • Dış dünyadaki bir olanak onları harekete geçirir. Bu olanağı önce onlar gördükleri için bir sahiplenme duygusu içine girerler. Kendilerini bunu gerçekleştirmeye adarlar. Gerçekleştirir gerçekleştirmez de ilgilerini kaybederler.
 • Özgün esin arayışları tamamen engellenirse, kendilerini hapsedilmiş, sıkışmış ve tatminsiz hissederler. Bu tür dış kısıtlamalara uzun süre boyun eğemezler ve daima bir çıkış yolu bulurlar.

Düşünme ile Kariyer Tercihi (ESFA)

 
 • Olası sorunların iyi veya kötü, güçlü veya zayıf yanlarını objektif olarak değerlendirebilmesinde ve etkin değişim stratejileri geliştirebilmek konusunda içedönük düşünme fonksiyonunu kullanır. Bu şekilde eleştirileri kişisel algılamaması ve mesafesini koruyabilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca içe dönük düşünme yanı onun duygularını bunaltıcı durumlarda kontrol altına alabilmesine olanak tanıyor.
 • Yeni şeyler öğrenme fırsatına sahip olacağı, proje temelinde daha etkin çalışan sistemler geliştirmesine olanak tanıyan işler.
 • Eğlenceli ve heyecan dolu deneyimler yaşayabilmesine izin veren işler.
 • Farklı ve yetkin insanlarla etkileşim içinde,yapısal olmayan bir ortamda, yüksek bir özerklik ve kendi kendine çalışma olanağı sağlayan işler
 • Yeni insanlar ve beklenmedik durumlarla karşılaştığında, karşısına çıkan bu sorunlara yaratıcı çözümler bulabileceği ve karşılığında insanlardan takdir görebileceği işler. Etkili ve pozitif bir değişimi gerçekleştirmesine olanak sağlayan işler: İletişim, politika, planlamacı/analizci, halkla ilişkiler, danışmanlık, girişimcilik, bilimsel projelerde görevler, öğretmenlik, eğlence ve konuşmaya dayalı işler

Okumaya devam et ESFA

İSFA

İçedönük-Düşünce Tipleri

 • İncelemecidirler ve esas olarak her şeyin temelini oluşturan kurallarla ilgilenirler. Gerçek olgulara göre tavır alırlar. Kişisel değerleri işin içine karıştırmazlar.
 • Baskıcı değil, algılayıcı bir tavırları vardır, kararlılıkları genellikle entelektüel konularda ortaya çıkar.
 • Dışa karşı sessiz, çekingen ve ilgisizdirler, hatta yakınları dışındakilere karşı soğuk davranırlar.
 • O andaki soruna ve inceleme konusuna yönelirler ve odaklanırlar.
 • Düşünme yeteneklerini dışadönüklerin tersine dünyayı yönetmek için değil, incelemek için kullanırlar
 • Tercih ettikleri algılama tarzı nedeniyle, çevreleriyle uzaktan ilgili ve oldukça uyumlu bir kişilik görüntüsü verirler.
 • Dış etkenlerden belirgin şekilde bağımsız ve inatçı bir kişilik geliştirme eğilimindedirler. Tek bir hedefe yönelik zihinsel çabalarının uzun vadedeki başarısı için hayatlarının duygusal ve sosyal yönlerini göz ardı edebilirler.
 • Fikirlerinin başkaları tarafından takdir edilmesi için hiçbir çaba harcamazlar. Sadece düşüncelerini açıklar ve çoğu kez kendiliğinden taraftar bulmakta yetersiz kaldığı zaman çok canı sıkılır.

Sezgi ile Kariyer Tercihi (İSFA)

 • Kendine yüksek standartlar koyarak, becerilerini geliştirebileceği, kendi prensiplerine göre bağımsız olarak çalışabileceği ve diğer başarılı kişilerle bu çalışmalarının sonuçlarını paylaşabilecekleri işler.
 • Esnek çalışma saatlerinin olduğu, insanlarla ilgilenmeyi gerektirmeyen rahat ve sessizce düşüncelerini yoğunlaştırabileceği bir çalışma ortamı.
 • Yeni ve yaratıcı fikirler geliştirebileceği, analizlerde bulunabileceği, meydan okumalarına karşılık bulabileceği ve sorunlara çözümler getirebileceği işler.
 • İşinde kişisel değişime değer verir ve bunu diğer insanların kendisinde görmek ister. Planlama, avukatlık, bilimsel araştırmalar, matematik, ekonomi, felsefe alanlarında eğitmenlik ve teorisyenlik. Entelektüel merak, yaratıcılık, araştırma-incelemeye dönük çalışmalar.

Okumaya devam et İSFA

İDFA

İçedönük-Düşünce Tipleri

 • İncelemecidirler ve esas olarak her şeyin temelini oluşturan kurallarla ilgilenirler. Gerçek olgulara göre tavır alırlar. Kişisel değerleri işin içine karıştırmazlar.
 • Baskıcı değil, algılayıcı bir tavırları vardır, kararlılıkları genellikle entelektüel konularda ortaya çıkar.
 • Dışa karşı sessiz, çekingen ve ilgisizdirler, hatta yakınları dışındakilere karşı soğuk davranırlar.
 • O andaki soruna ve inceleme konusuna yönelirler ve odaklanırlar.
 • Düşünme yeteneklerini dışadönüklerin tersine dünyayı yönetmek için değil, incelemek için kullanırlar
 • Tercih ettikleri algılama tarzı nedeniyle, çevreleriyle uzaktan ilgili ve oldukça uyumlu bir kişilik görüntüsü verirler.
 • Dış etkenlerden belirgin şekilde bağımsız ve inatçı bir kişilik geliştirme eğilimindedirler. Tek bir hedefe yönelik zihinsel çabalarının uzun vadedeki başarısı için hayatlarının duygusal ve sosyal yönlerini göz ardı edebilirler.
 • Fikirlerinin başkaları tarafından takdir edilmesi için hiçbir çaba harcamazlar. Sadece düşüncelerini açıklar ve çoğu kez kendiliğinden taraftar bulmakta yetersiz kaldığı zaman çok canı sıkılır.

Duyum ile Kariyer Tercihi (İDFA)

 • Elindekiyle mümkün olan en iyisini yapabilmekle motive oluyor. Kaynaklarını en etkin şekilde kullanabileceği işler.
 • El-göz koordinasyonuna dayalı, becerilerini kullanmasına imkan veren, mekanik ya da alet kullanımı gerektiren işler.
 • Meydan okumaya dayalı, sorunlarla baş edebileceği, gerçek ve pratik ürünlerle uğraşarak bağımsız çalışabileceği işler.
 • Dışadönük duyum fonksiyonundan, üzerinde çalıştığı konularda gözlemler yapmak ve gerekli bilgileri toplamak, nerede hangi araçlardan yararlanacağını düşünmekte kullanıyor.
 • Çizimler yapabileceği, özerk şekilde çalışmalarını sürdürebileceği, uygulamaya dönük fen bilimlerindeki işler; Mühendislik, tasarımcılık,mekanik, teknikerlik, ekonomik analiz, istatistik,

Okumaya devam et İDFA

EDFY

Dışadönük-Düşünce Tipleri

 • Analizci, olaylara objektif bakabilen kişilerdir. Doğruyu gerçeklik, formüller ve yöntemlere göre değerlendirirler. Zorluklarla ve meydan okumalarla motive olurlar.
 • Hırslı, çalışkan, kararlı, mantıklıdırlar. Olaylarda sebep-sonuç ilişkisi kurmakta yeteneklidirler.
 • İyi düşünülmüş sonuçlara bağlı olarak kendilerinin ve başkalarının davranışlarını yönetme amacındadırlar.
 • Sürekliliği olmayan bir duygusal hayatları vardır. Sosyal hayatları rastlantısal olarak ilerler.
 • Karışıklıktan, verimsizlikten, yeterli olmayan tedbirlerden ve sonuçsuz ve hedefsiz her şeyden nefret ederler. Başkalarına olduğu kadar kendilerine de kesin kurallar koymaları, etkinliklerinin en önemli nedenidir.
 • Hedeflerini çok önceden saptarlar ve zamanında gerçekleştirmek için sistemli bir çaba sarf ederler.
 • Yardımcı fonksiyonları genelde “yargılama”dır. Yargılamayı kendi üzerlerinde uygulamak yerine başkalarının üzerinde uygulamaları ilişkilerinde sorun yaratır.
 • Dünya hakkındaki temel yargılarını bir kurallar sistemi olarak inşa ederler. Hayatlarını bu kurallara göre yaşamayı hedef alırlar ve başkalarının da böyle yapması gerektiğini düşünürler.

Duyum ile Kariyer Tercihi (EDFY)

 
 • Kararlarını özellikle içedönük duyumsama fonksiyonuyla topladığı bilgilere dayanarak veriyor ki, bu ona, duruma gerçekçi bir perspektifle bakabilmesini sağlıyor.
 • Önemli kararlar alabileceği ve işiyle ilgili sorumluluklar üstlenebileceği, sorunları objektif olarak analiz edebileceği işler.
 • İşini iyi yaptığını bilmek ister ve bunun da başkaları tarafından takdir edilmesini arzu eder.
 • Analitik becerilerini kullanarak insanlara ilham verir ve hedefe yönlendirir ve onları organize eder.
 • Entelektüel meydan okumaya dayalı, dürüstçe ve çok çalışma gibi etik standartlara sahip biri olarak başarı elde edebileceği, net kuralları, hedefleri ve talepleri olan bir çalışma ortamı.
 • Mantıklı kararlar alarak sonuç alabileceği. Doğrudan duyulara hitap eden somut ve sonuç odaklı işler; Yöneticilik, Satış, Memurluk, Mühendislik, Bankacılık, Hukuk

Okumaya devam et EDFY

ESFY

Dışadönük-Düşünce Tipleri

 • Analizci, olaylara objektif bakabilen kişilerdir. Doğruyu gerçeklik, formüller ve yöntemlere göre değerlendirirler. Zorluklarla yüzleşerek ve meydan okumalarla motive olurlar.
 • Hırslı, çalışkan, kararlı, mantıklıdırlar. Olaylarda sebep-sonuç ilişkisi kurmakta yeteneklidirler.
 • İyi düşünülmüş sonuçlara bağlı olarak kendilerinin ve başkalarının davranışlarını yönetme amacındadırlar.
 • Sürekliliği olmayan bir duygusal hayatları vardır. Sosyal hayatları rastlantısal olarak ilerler.
 • Karışıklıktan, verimsizlikten, yeterli olmayan tedbirlerden ve sonuçsuz ve hedefsiz her şeyden nefret ederler. Başkalarına olduğu kadar kendilerine de kesin kurallar koymaları, etkinliklerinin en önemli nedenidir.
 • Hedeflerini çok önceden saptarlar ve zamanında gerçekleştirmek için sistemli bir çaba sarf ederler.
 • Yardımcı fonksiyonları genelde “yargılama”dır. Yargılamayı kendi üzerlerinde uygulamak yerine başkalarının üzerinde uygulamaları ilişkilerinde sorun yaratır.
 • Dünya hakkındaki temel yargılarını bir kurallar sistemi olarak inşa ederler. Hayatlarını bu kurallara göre yaşamayı hedef alırlar ve başkalarının da böyle yapması gerektiğini düşünürler.

Sezgi ile Kariyer Tercihi (ESFY)

 
 • Bir grubu veya organizasyonu etkin çalışması ve amaçlarına ulaşması için yönetme, organize etme ve mükemmel hale getirmesine imkan tanıyan işler.
 • Zorluklar karşısında, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar getirmesine olanak sağlayan, entelektüel merakını uyandıran, ilerleme olanağı bulabileceği işler.
 • Kendisinin ve ekip arkadaşlarının kesin kural ve sistemlere göre çalışmasına izin veren, iyi organize edilmiş ve düzenli ortamlarda yapılan işler.
 • Rekabetçi ve kendisini yarışmaya teşvik eden, aynı zamanda çalışmalarının sonuçlarının takdir edileceği ortamlarda yapılan işler.
 • Hedefleri saptamasına, hedefe yönelik işlerde becerilerini sergilemesine olanak sağlayan, yükselme ve hedeflerini büyütmesine izin veren işler.

Okumaya devam et ESFY

İDHY

İçedönük-Duyum Tipleri

 • Sistemli, özenli ve dikkatlidirler. Sorumluluk sahibi, çok çalışkan ve çok pratiktirler.
 • Dikkat çekecek ölçüde sabırlı ve detaylarla uğraşmaya isteklidirler.
 • Monoton işlere çok iyi uyum sağlarlar.
 • Çok sayıda olguyu kavrayabilir ve kullanabilirler.
 • İşlerinde son derece güvenilir, izlenimlerinin duyuma dayanması nedeniyle çok sağlam fikirlere sahiptirler.
 • Hiçbir işe ani kararlarla girmezler, ama başladıktan sonra da durdurmak veya cesaretlerini kırmak mümkün değildir. Kararlı kişilerdir.
 • Ayrıntıları algılamak ve pratikte kullanmak konusunda büyük yetenekleri vardır. Başarıları, genellikle onların olumlu niteliklerini değerlendirip en verimli olabilecekleri ortamı sağlayan başkaları sayesinde gerçekleşir.

Duygu ile Kariyer Tercihi (İDHY)

 
 • Ayrıntılara dikkat etmeyi gerektiren gözleme dayalı, titiz çalışma gerektiren işler
 • İnsanlara yardımcı olabilmesine ve onlardan takdir görmesine imkan tanıyan işler.
 • Zamanının çoğunu yalnız ya da özerk şekilde geçirmesine olanak tanıyan, çok çalışabileceği ve sorumluluklar üstlenebileceği, hesaplama ve kontrole dayanan işler.
 • Farklı insanlarla ilişkileri kurmasında ve uyum sağlamasında dışadönük duygu fonksiyonunu kullanıyor.
 • Tüm dikkatini ve enerjisini bir işe yöneltebileceği, sonuçlarının görülebilir oluğu ürün veya hizmetler üzerinde çalışma olanağının olacağı işler.
 • Kendini yeterince hazırlamadan işlerini sık sık başkalarının önünde sergilemesini gerektirmeyen işler.
 • Yüksek iş ahlakına ve sorumluluk duygusuna sahip, çalışkan ve etkili insanlardır.
 • İyi yapılanmış bir organizasyonda, bir plana ve sisteme göre işleyen, standart prosedürlerin uygulandığı, pratik zekasını kullanılabileceği işler: Eğitimcilik, yöneticilik, muhasebecilik, doktorluk, hemşirelik, ilköğretim öğretmenliği, kütüphanecilik, sosyal çalışan, sekreterlik, kişisel danışmanlık

Okumaya devam et İDHY

İDFY

İçedönük-Duyum Tipleri

 • Sistemli, özenli ve dikkatlidirler. Sorumluluk sahibi, çok çalışkan ve çok pratiktirler.
 • Dikkat çekecek ölçüde sabırlı ve detaylarla uğraşmaya isteklidirler.
 • Monoton işlere çok iyi uyum sağlarlar.
 • Çok sayıda olguyu kavrayabilir ve kullanabilirler.
 • İşlerinde son derece güvenilir, izlenimlerinin duyuma dayanması nedeniyle çok sağlam fikirlere sahiptirler.
 • Hiçbir işe ani kararlarla girmezler, ama başladıktan sonra da durdurmak veya cesaretlerini kırmak mümkün değildir. Kararlı kişilerdir.
 • Ayrıntıları algılamak ve pratikte kullanmak konusunda büyük yetenekleri vardır. Başarıları, genellikle onların olumlu niteliklerini değerlendirip en verimli olabilecekleri ortamı sağlayan başkaları sayesinde gerçekleşir.

Düşünme ile Kariyer Tercihi (İDFY)

 • Dışadönük yardımcı fonksiyonu düşünmeyi, hedefleri belirleme, öncelikleri saptama ve sonuçları kontrol etme gibi faaliyetlerde kullanabileceği işler. Kişisel olmayan, açık ve dürüst iletişimi işlerin etkin şekilde yapılmasında ona yardımcı oluyor.
 • Hedefe dönük sorumluluk üstlenmeyi seven ve sonuç alabilmek için çok çalışmayı arzulayan ve zorluklarla motive olan bir profil çizerler.
 • Standart iş prosedürleri olan, bağımsız çalışma olanağı sunan, kesin ve açık hedefleri bulunan ve başarısının bu standart ölçütlerle değerlendirileceği bir çalışma ortamı.
 • Çabalarının ve katkılarının takdir edileceği ve ödüllendirileceği, sorumluluk düzeyinin gittikçe artırılmasına olanak tanıyan işler.
 • İş prosedürlerinin neredeyse hiç değişmediği, rutin ve düzenli özellikleri olan işler.
 • Mantıklı, ayrıntılı, rutin ve yapısal olarak düzenlenmiş, sorumluluk alabileceği sonuç odaklı işler; Muhasebecilik, hesap uzmanlığı, memurluk, yöneticilik, denetçilik, analizcilik, mühendislik, kütüphanecilik, programcılık, eczacılık.

Okumaya devam et İDFY