“Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerekir.” Pitigrilli