“Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir.” Goethe