“Kendimi, bana hiçbir şey kazandırmayan insanlar için harcamaktan iğreniyorum.” Simone de Beauvoir