“Kendine yardım etmeyene, Tanrı da yardım etmez.” Sofokles