Kendini Açığa Vurma Göstergesi

Bu test, canı sıkıcı deneyimleri başkalarına anlatma veya başkalarından saklama eğilimini belirlemek için tasarlanmıştır.