Kendini Gerçekleştirme Göstergesi

J. M. Burger’in “Kişilik” adlı kitabında yer alan, Jones ve Crandal (1986) tarafından geliştirilen “Kendini Gerçekleştirme Göstergesi” kullanılarak hazırlanmıştır. Testin amacı, kendinizi gerçekleştirme düzeyinizi belirlemektir.