“Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır.” Robert Browning