“Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.” Voltaire