“Kişi ancak, yaparak yapabilir hale gelir.” Fransız Deyişi