Kategori: Kişilik Testleri

Enneagram

Enneagram kişilik ölçeği, 9 kişilik tipi için düzenlenen 10’ar önermeden oluşmaktadır. İfadelerin tümüne ve hızlıca yanıt vermeye çalışın; ifadenin geçerli olabileceği aşırı durumları düşünmeyin. Kuramın açıklanması ve sonuçların yorumlanması testin sonunda yer almaktadır. Enneagram Kişilik Tipleri

Jung Kişilik Testi

Jung’un Kişilik Tipleri Kuramı temel alınarak hazırlanan bu test 28 ifadeden oluşmaktadır. Test, “Dışadönüklük-İçedönüklük”, “Duyumsama-Sezme”, “Düşünme-Hissetme” ve “Yargılama-Algılama” olmak üzere 4 boyut üzerinden kişilik tipinizi belirlemeyi amaçlamaktadır. Jung Kişilik Tipleri

Reiss Profili Testi

Helmut Fuchs ve Andreas Huber’in “Yaşamın 16 Temel Gücü” adlı kitabında yer alan ve Steven Reiss tarafından geliştirilen bu ölçek, “Reiss Profili”nin kısa bir versiyonudur. Yönergeler: Reiss profili, yaşamınıza yön veren 16 temel değerden (gereksinim-güdü) hangilerinin sizin için önemli olduğunu belirlemek için tasarlanmıştır. Kişisel güdü...

İyimserlik Testi (-18)

18 yaşından küçük yaştaki gençler için hazırlanan ve iyimserlik düzeyini değerlendireceğiniz bu test 48 maddeden oluşmaktadır. Önermelerin her birine yanıt vermek için zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Test ortalama olarak 15 dakika sürmekte ve testin analizi, Martin E. P. Seligman’ın “Öğrenilmiş İyimserlik” kitabında belirtilen yönergeler doğrultusunda...

İyimserlik Testi

İyimserlik düzeyinizi değerlendireceğiniz bu test 48 maddeden oluşmaktadır. Önermelerin her birine yanıt vermek için zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Test ortalama olarak 15 dakika sürmekte ve testin analizi, Martin E. P. Seligman’ın “Öğrenilmiş İyimserlik” kitabında belirtilen yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır.