Kategori: Koçluk

Motivasyon Koçluğu

Motivasyon Koçluğu; koçun, koçluk alan kişinin potansiyeline en yakın performansı göstermesinde, kişisel ve profesyonel hayatında istediği sonuçları elde etmesinde yardım ve rehberlik ettiği bir süreçtir. Koçluk süreci boyunca kişi, kendisini daha iyi tanıyarak potansiyelini keşfeder, güncel motivasyon sorunlarıyla baş etmekte kendisini güçlendirir ve hedeflerine ulaşmak...

Aile ve Öğrenci Koçluğu

Aile ve Öğrenci Koçluğu, öğrencinin doğru hedefler belirlemesinde ve belirlenen hedeflere bağlı kalmasında aileyi de içine alarak yürütülen sistematik bir destekleme programıdır. Koçluk sürecinde, koç, anne-baba ve öğrenci birlikte bir ortak gibi hareket ederler. Koçun, bu koçluk sürecinde iki önemli görevi vardır. Bunlardan ilki, öğrencinin...

İlişki Koçluğu

Sosyal varlıklar olarak insanların iş ve özel yaşamında yaşadığı ilişki sorunları, yolunda gitmeyen ilişkileri yaşam tatminini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum insanların kısa vadede üzüntü, bunalım ve mutsuzlukla, uzun vadede depresyon gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Bu anlamda, ilişki koçluğu çalışmaları kişinin ilişki sorunlarının çözülmesinde ya...

Sample Image

Kurumsal Koçluk

İş yaşamında başarıyı hedefleyen şirket sahipleri ve yöneticiler, hem kişisel performansı artırmak, hem de kurumsal düzeyde etkin sonuçlar almak için kurumsal koçluk çalışmalarından faydalanabilirler. Şirketler kendi içinde bütünsel bir sistemi ifade eden ancak çevreleriyle uyum sağlamaları gereken yaşayan yapılardır.  Şirket dediğimiz yapı, aslında iş yapma...

Kariyer Koçluğu

İnsanın, yapacağı işini bulması, eşini bulmasına benzer demiştir, Maslow. Burada bu benzetme yapılırken aslında iki önemli nokta vurgulanmaktadır. İlki, meslek seçimi, zorlu ve çaba sarf edilmesi gereken ciddi bir süreçtir. İkincisi, eğer yanlış bir seçim yapılırsa yaşamı bir zindana çevirebilecek potansiyele sahiptir. Bir insan için...