“Korku kapıyı çaldı. Cesaret açmaya gitti. Kapıda kimse yoktu.” Stefano E. D’Anna