“Kötü olan her şey sevgimize muhtaçtır.” Rainer Maria Rilke